Introductie To Go Interview Vragen en antwoorden

In dit Go Interview Questions-artikel zullen we een aantal zeer belangrijke en vaak gestelde Go Interview-vragen presenteren over de populaire programmeertaal Go. Go is gemaakt door Google en de syntaxis is zoals C. Het is een statisch getypte taal. Net als C biedt Go ondersteuning voor het ophalen van afval en de mogelijkheid om dynamisch te typen. Het heeft typeveiligheid en veel geavanceerde ingebouwde typen, sommige zijn arrays met variabele lengte en sleutelwaardekaarten. Bovendien heeft het een rijke set standaardbibliotheken.
Enkele van de belangrijkste functies van Go-taal zijn hieronder: -

 • Het ondersteunt iets dat omgevingspatronen aanneemt.
 • Ga zo snel als het gaat om de compilatietijd.
 • Het heeft ingebouwde concurrency-ondersteuning en lichtgewicht processen via goroutines, kanalen en een select statement.
 • Go ondersteunt het insluiten van interfaces en typen

Als je nu op zoek bent naar een baan die gerelateerd is aan Go, moet je je voorbereiden op de Go-interviewvragen van 2019. Het is waar dat elk interview anders is volgens de verschillende functieprofielen, maar om het interview te wissen moet je een goede en duidelijke kennis van Go hebben. Hier hebben we de belangrijke Go Interview-vragen en -antwoorden voorbereid die u zullen helpen succes te behalen in uw interview.

Hieronder staan ​​de 10 belangrijke 2019 Go Interview-vragen en -antwoorden die vaak worden gesteld in een interview. deze vragen zijn als volgt verdeeld:

Deel 1 - Interviewvragen (basis)

Laten we nu eens kijken naar de geavanceerde Go Interview-vragen en -antwoorden.

Vraag 1. Wat is de Go-taal en wat zijn de voordelen ervan?

Antwoord:
Go wordt beschouwd als een taal voor algemene doeleinden die voornamelijk is ontworpen voor servers. Het is een sterk statisch getypte taal. Go biedt ingebouwde ondersteuning voor het ophalen van afval. Het ondersteunt ook gelijktijdig programmeren. Programma's zijn opgebouwd met behulp van voornamelijk pakketten. Het efficiënte beheer van afhankelijkheden is een geweldige functie. Go gebruikt een traditioneel compileer- en linkmodel. Dit compileer- en linkmodel wordt gebruikt om uitvoerbare binaire bestanden te genereren.
Voordelen: vermeld in opsommingstekens hierboven in de inleiding.

Vraag 2. Leg uit wat u verstaat onder de statische variabele-declaratie in de Go-taal?

Antwoord:
Statische type variabele declaratie biedt vertrouwen aan de compiler dat er niets anders is dan ten minste één variabele die bestaat met de opgegeven naam het gedeclareerde type. Deze hulpcompiler gaat door voor verdere compilatie zonder dat het volledige detail van de variabele nodig is. Gewoonlijk is de betekenis van een variabele in Go op het moment van compilatie. Op het moment van koppelen van het programma heeft Go compiler een formele variabele declaratie nodig

Laten we doorgaan naar de volgende Go Interview-vragen.

Q3.Wat zijn de methoden in Go?

Antwoord:
Go taal ondersteunt speciale soorten functies. Dit worden methoden genoemd. In de syntaxis van de methodedeclaratie is er een zogenaamde 'ontvanger' aanwezig die wordt gebruikt om de functiecontainer weer te geven. De hierboven gedefinieerde ontvanger kan worden gebruikt om een ​​functie aan te roepen met behulp van een operator die wordt aangeduid met ".".

Vraag 4. Leg uit wat een letterlijke tekenreeks is?

Antwoord:
Dit zijn de standaard Go-interviewvragen die in een interview worden gesteld. Een letterlijke tekenreeks, verkregen wanneer een reeks tekens aaneengeschakeld is, geeft een tekenreeksconstante aan. Er zijn twee vormen van letterlijke tekenreeksen in de Go-taal: -

 • Type onbewerkte tekenreeksliteralen: in dit geval is de waarde van dergelijke literalen een tekenreeks die tussen aanhalingstekens staat ''. De waarde van een letterlijke tekenreeks is de tekenreeks die bestaat uit het ononderbroken teken tussen aanhalingstekens.
 • Interpreted string literals type: Het wordt aangegeven tussen dubbele aanhalingstekens die de standaardsyntaxis zijn. De inhoud tussen de dubbele aanhalingstekens die geen newline-tekens mag bevatten, vormt in dit geval meestal de waarde van het letterlijke.

Vraag 5: Leg uit wat een pakket in het Go-programma is?

Antwoord:
Alle GO-programma's bestaan ​​alleen uit pakketten. Het programma dat in een pakket begint te draaien, wordt main genoemd.

Deel 2 - Interviewvragen gaan (geavanceerd)

Laten we nu eens kijken naar de geavanceerde Go Interview-vragen en -antwoorden.

Vraag 6: Bepaal wat u begrijpt vanuit een werkruimte in GO Language?

Antwoord:
Doorgaans houdt een werkruimte de volledige Go-broncode bij. Een werkruimte is een map in uw systeemhiërarchie die drie extra mappen op de hoofdpositie bevat.

 • src - dit bevat GO-bronbestanden georganiseerd in pakketten
 • pkg - dit bevat pakketobjecten en
 • bin - dit bevat uitvoerbare opdrachten

src, pkg en bin zijn mappenstructuur die de broncode organiseert.

Q7.Wat zijn de voordelen van GO?

Antwoord:

 • GO compileert erg snel.
 • Go heeft ondersteuning voor gelijktijdigheid.
 • Functies zijn Go's eersteklas objecten.
 • GO ondersteunt het verzamelen van afval
 • Strings en kaarten zijn ingebouwd in de taal.

Laten we doorgaan naar de volgende Go Interview-vragen.

Q8. Een routine in GO verklaren? Welke methode wordt gebruikt om goroutine te stoppen?

Antwoord:
Een goroutine is een functie die in combinatie met andere functies wordt uitgevoerd. Om de routine te stoppen, geeft u de goroutine door als signaalkanaal. Dit signaalkanaal kan worden gebruikt om een ​​nieuwe waarde in het programma te duwen wanneer u wilt dat de goroutine stopt. De goroutine peilt dat kanaal regelmatig onmiddellijk als het een signaal vindt, het bestaat.

Vraag 9: Leg de syntaxis uit voor 'voor' lus?

Antwoord:
De syntaxis van for loop in de Go-taal is: -
voor lus (voorwaarde | (initiaal; toename; voorwaarde) | Bereik) (
Definieer verklaringen;
)
Verklaring: - De besturingsstroom in een lus -

 • Als een voorwaarde beschikbaar is, wordt for lus uitgevoerd totdat de voorwaarde waar is, deze stap is hetzelfde als elke andere taal.
 • Wanneer (initieel; toename; voorwaarden) beschikbaar is, wordt de bovenstaande stap van de eenheid eerst uitgevoerd. Deze stap maakt declaratie en initialisatie van alle lusbesturingsvariabelen mogelijk. Geen vereiste om hier een statement te plaatsen, als een puntkomma verschijnt. Hierna wordt de toestand geëvalueerd. Als een voorwaarde waar is, wordt het hoofdgedeelte van de lus uitgevoerd.
  Nadat de hoofdinstructie van de for-lus correct is uitgevoerd, gaat de controlestroom van het programma terug naar de volgende regel, een incrementele instructie. Deze verklaring doet niets, maar werkt alle lusbesturingsvariabelen bij. Deze verklaring die indien nodig leeg kan worden gelaten als een puntkomma na de voorwaarde komt. De volgende voorwaarde wordt nu opnieuw gecontroleerd en vervolgens geëvalueerd. Als een voorwaarde waar is, wordt de lus opnieuw uitgevoerd en herhaalt het proces zich, dat wil zeggen dat de algemene benadering is om eerst het lichaam van een lus uit te voeren, daarna wordt de stap verhoogd en wordt de voorwaarde opnieuw uitgevoerd. Dit gaat door totdat de voorwaarde onwaar wordt en de lus eindigt.
 • als er ook een bereik wordt gegeven, wordt voor lus uitgevoerd voor elke waarde in het bereik. Dit zijn de veelgestelde Go-interviewvragen in een interview.

Q10. Op hoeveel manieren kan een parameter worden doorgegeven aan een gedefinieerde methode in de taal Go?

Antwoord:
Wanneer u een functie in Go aanroept, zijn er twee manieren om een ​​argument door te geven aan een functie, zoals: -

 • Oproep op waarde: deze methode werkt door de werkelijke waarde van een argument te kopiëren naar de formele parameter van de functie. Wijzigingen in de interne parameter van de functie hebben dus geen effect op het argument.
 • Aanroep door verwijzing: deze methode werkt door het argumentadres te kopiëren naar de formele parameter. Het adres wordt gebruikt in de functie voor toegang tot het gegeven argument dat in de aanroep wordt gebruikt. Het betekent dat parameterwijzigingen op deze manier worden aangebracht om het argument te beïnvloeden.

Aanbevolen artikelen

Dit is een leidraad geweest voor List Of Go Interview Vragen en Antwoorden zodat de kandidaat deze Go Interview Vragen gemakkelijk kan beantwoorden. Hier in dit bericht hebben we de beste Go Interview-vragen bestudeerd die vaak in interviews worden gesteld. U kunt ook de volgende artikelen bekijken voor meer informatie -

 1. Junit: sollicitatievragen
 2. Vragen tijdens solliciteren bij Angular 2
 3. Vragen tijdens solliciteren bij Java EE
 4. Oops: sollicitatievragen voor Java