Inleiding tot NoSQL Interview Vragen en Antwoorden

NoSQL staat voor 'Not Only SQL'. NoSQL is ontworpen voor de grotere gegevenssets. Deze databases zijn flexibel, omdat ze ongestructureerde, semi-gestructureerde gegevens opslaan en verwerken die niet gebruiksvriendelijk zijn in de afhandeling door RDBMS. NoSQL helpt bij het verwerken van big data in realtime webapplicaties. Grootschalige organisaties zoals Google, Amazon, Facebook, enz. Gebruiken NoSQL-databases om hun enorme datasets af te handelen.

Hieronder is de toplijst van NoSQL-interviewvragen en -antwoorden

Als je op zoek bent naar een functie die gerelateerd is aan NoSQL, moet je je voorbereiden op de interviewvragen van NoSQL. Hoewel elk interview anders is en de reikwijdte van een baan ook anders, kunnen we u helpen met de beste NoSQL-interviewvragen en -antwoorden, die u helpen de sprong te wagen en uw succes in uw interview te krijgen.

Deze vragen zijn als volgt verdeeld in twee delen:

Deel 1 - NoSQL Interview Vragen (Basic)

Dit eerste deel behandelt basisvragen en antwoorden over NoSQL-interviews

1. Wat bedoel je met NoSQL?

Antwoord:
NoSQL staat voor 'Not Only SQL', maar het is ook ontwikkeld vanwege enkele beperkingen en uitdagingen met de traditionele databases. NoSQL-databases zijn ontworpen om te werken met grote gedistribueerde gegevenssets. NoSQL-databases zijn zeer flexibel en stellen ons in staat ongestructureerde en semi-gestructureerde gegevens op te slaan en te verwerken die niet gemakkelijk kunnen worden verwerkt door gebruik te maken van een relationeel databasesysteem (RDBMS). Deze databases worden hoofdzakelijk gebruikt voor het verwerken van big data in realtime webapplicaties.

2. Wat zijn de kenmerken van NoSQL?

Antwoord:
Hieronder staan ​​enkele kenmerken van NoSQL:
1.Flexibiliteit: NoSQL biedt flexibiliteit om gestructureerde, semi-gestructureerde of ongestructureerde gegevens op te slaan, in tegenstelling tot een relationele database die alleen gestructureerde gegevens toestaat.
2. Dynamische schema's: in NoSQL is schemadefinitie niet vereist, dit lost het probleem op om het schema te wijzigen waar een tabel al aanwezig is met enorme gegevenssets en nieuwe kolommen aan dezelfde tabel moeten worden toegevoegd.
3.Sharding: Sharding betekent het partitioneren van gegevens in kleinere databases voor snellere toegang tot gegevens. Deze functie is aanwezig in NoSQL-databases waarmee we gegevens van een server in de snelste tijd kunnen ophalen.
4. Algemeen: NoSQL-database kan door de gebruiker worden aangepast volgens de behoefte.
5. Schalen: NoSQL-databases worden horizontaal geschaald en zijn dus goedkoper te beheren.

Laten we doorgaan naar de volgende NoSQL-interviewvragen.

3. Wat is de CAP-stelling? Hoe is het van toepassing op NoSQL-systemen?

Antwoord:
Dit zijn de veelgestelde NoSQL-interviewvragen in een interview. Volgens de CAP-stelling zijn er drie basisvereisten voor een toepassing met gedistribueerde architectuur:
1.Consistentie: gegevens in de database moeten consistent zijn voor en na de uitvoering van een bewerking. Na een updatebewerking zou elke gebruiker bijvoorbeeld dezelfde gegevens moeten zien.
2. Beschikbaarheid: het systeem moet altijd actief zijn, er mag geen downtime zijn.
3. Partitietolerantie: het systeem zou moeten werken, zelfs als de communicatie tussen de servers onbetrouwbaar is.
Theoretisch is het niet mogelijk om aan alle drie de vereisten te voldoen. CAP-theorema stelt gedistribueerde systemen in staat om twee van deze vereisten te volgen. Aangezien partitietolerantie verplicht is voor gedistribueerde databases. We houden dus alleen nog CP (Consistentie, Partitietolerantie) en AP (beschikbaarheid, Partitietolerantie) over.
Enkele voorbeelden van AP-systemen zijn Dynamo, Cassandra, Simple DB, CouchDB
Enkele voorbeelden van CP-systemen zijn Big Table, Hyper Table, Mongo DB, HBase

4 . Leg het verschil uit: RDBMS versus NoSQL?

Antwoord:
RDBMS via NoSQL:
• Beter voor relationele gegevens die gestructureerd en georganiseerd zijn.
• Organiseer gegevens door normalisatie
• Gebruik gestructureerde querytaal (SQL) die gemakkelijk te leren is
• Handhaaft gegevensintegriteit
• Gegevens en zijn relaties worden opgeslagen in afzonderlijke tabellen
• ACID-naleving, dwz dat alle transacties zijn vastgelegd of Geen
• Opschalen / Verticale schaal
NoSQL over RDBMS:
• Beter voor ongestructureerde en onvoorspelbare gegevens
• Verwerkt big data
• Geen vooraf gedefinieerd schema
• Goedkoper te beheren
• Uitschalen / Horizontaal schalen
• BASE-transactie
• Hoge prestaties, beschikbaarheid en schaalbaarheid

Deel 2 - Interviewvragen met NoSQL (geavanceerd)

Laten we nu eens kijken naar de geavanceerde interviewvragen van NoSQL.

5. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen met traditionele RDBMS?

Antwoord:
Hier volgen enkele van de belangrijkste uitdagingen met RDBMS-systemen:
a) Niet geoptimaliseerd om uit te schalen: RDBMS-systemen zijn niet geoptimaliseerd voor horizontaal opschalen.
b) Niet in staat om ongestructureerde gegevens te verwerken: RDBMS-systemen kunnen geen gegevens zonder schema verwerken (semi-gestructureerd of ongestructureerd)
c) Kostbaar: er zijn hoge licentiekosten voor gegevensanalyse met RDBMS-systemen.
d) Niet in staat om hoge snelheid van data-inname te verwerken: RDBMS-systemen zijn ontworpen voor constante gegevensretentie.
De NoSQL-systemen zijn geëvolueerd om alle bovengenoemde uitdagingen aan te gaan.

6. Wat zijn de verschillende soorten NoSQL-databases?

Antwoord:
Er zijn vijf verschillende categorieën NoSQL-databases:
1.Documentdatabase: de documentdatabases bevatten veel verschillende sleutel / waarde-paren. Een verzameling bevat sets documenten en elk document kan verschillende of heterogene velden bevatten. Een documentdatabase ondersteunt ook geneste documenten. Een gebruiker kan aangepaste velden (dynamische gegevens) aan het document toevoegen. Beschouw het onderstaande voorbeeld:
Verzameling
(
PERSONNAME:”Mr. X"
persoon telefoon: "1234"
personAddress:”Andheri”
)
Sommige NoSQL Document-databases zijn Mongo DB, Couch DB etc.
2.Column Database: In kolomdatabase worden gegevens opgeslagen in cellen gegroepeerd als kolommen in plaats van in de vorm van rijen. Dit geeft ons snel ophalen en toegang tot gegevens. Kolomfamilies bevatten een onbeperkt aantal kolommen die tijdens runtime dynamisch kunnen worden gemaakt.
Sommige van de NoSQL Column-databases zijn: Google's Big Table, Apache Cassandra, HBase
3. Sleutel / waarde-winkels: het slaat hashtabel van sleutel / waarde-paar op. Hashtable bevat bucket, wat een logische groep sleutels is. Sleutel in hashtabel kan automatisch worden gegenereerd of synthetisch, terwijl waarde String, JSON of BLOB enz. Kan zijn. Beschouw het onderstaande voorbeeld waarbij een sleutel de stad is en de waarde het adres in die stad is.

SleutelWaarde
“Mumbai”("Andheri, Mumbai, Maharashtra, India")
“Bhopal”("Nieuwe markt, Bhopal, Madhya Pradesh, India")
“Pune”("Hadapsar, Pune, Maharashtra, India")

Sommige van de NoSQL Key-Value-winkels zijn:
Redis, CouchBase Server, Amazon's Dynamo
4. Cachesystemen: deze zijn vergelijkbaar met sleutel / waarde-paren. Ze slaan veelgebruikte gegevens op in het geheugen voor snel ophalen en toegang.
Voorbeeld: Redis en Memcache
5. Grafiekdatabase: Grafiekdatabases zijn ontworpen om informatie over een gegevensnetwerk op te slaan. Deze zijn het meest geschikt voor verbonden gegevens. Deze databases vertegenwoordigen gegevens met randen en knooppunten. De randen verbinden knooppunten met enkele relaties en de knooppunten slaan gegevens op.
Een van de NoSQL Graph-databases is Neo4J

Laten we doorgaan naar de volgende NoSQL-interviewvragen.

7. Hoe verhoudt NoSQL zich tot big data?

Antwoord:
NoSQL-databases zijn ontworpen met de "Big Data" -behoeften in gedachten. Omdat ze niet gebonden zijn aan een vast schemamodel, zijn ze daarmee geschikt voor de zakelijke behoeften van vandaag waar er een grote hoeveelheid niet-uniforme gegevens (Big Data) is.

8. Kun je de transactieondersteuning uitleggen door een BASE in NoSQL te gebruiken?

Antwoord:
De CAP-stelling stelt dat gedistribueerde systemen niet alle drie de eigenschappen tegelijkertijd kunnen bereiken; consistentie, beschikbaarheid en partitietolerantie. Het BASE-systeem geeft de consistentie op met behoud van de andere twee. Het BASE-systeem werkt goed ondanks fysieke netwerkpartities en biedt een client altijd lees- en schrijfmogelijkheden.
BASE staat voor:
In principe beschikbaar
Zachte staat
Eventuele consistentie

Aanbevolen artikel

Dit is een handleiding voor de lijst met NoSQL-interviewvragen en -antwoorden, zodat de kandidaat deze NoSQL-interviewvragen gemakkelijk kan beantwoorden. U kunt ook de volgende artikelen bekijken voor meer informatie -

  1. Meest geweldige sollicitatievragen voor Django
  2. PHP Interview Vragen voor Ervaren
  3. 12 belangrijkste sollicitatievragen voor Selenium
  4. Handige gids voor SharePoint-interviewvragen