Essentiële managementvaardigheden - Van hotshot miljard dollarbedrijven tot de 'kirana'-winkels in uw omgeving, de vaardigheid van management resoneert in elk aspect van het bedrijfsleven. En niet alleen het bedrijfsleven, goed management wordt weerspiegeld in elke weg in het leven. Het valt niet te ontkennen dat managers de ruggengraat zijn van welk systeem dan ook. Je kunt ook op individueel niveau een manager zijn. Maar heb jij het in huis om een ​​geweldige manager te zijn? Laten we het uitzoeken!

De wereld is getuige geweest van enorme veranderingen met de komst van technologie. Nu de wereld technisch is omgevormd tot een mondiaal dorp, zijn alle bedrijven in de wereld afhankelijk van internet en als we het hebben over de huidige vooruitgang in de technische wereld, is het relevant om te vermelden dat deze vorderingen hebben geleid tot een aanzienlijke concurrentie tussen verschillende zakelijke vestigingen. Daarom zou het een zeer efficiënte en slimme lijst met managementvaardigheden voor elk bedrijf vereisen om betere vooruitzichten op de markt te vinden, de concurrentie te overleven en succesvol te evolueren.

De beheersinstantie moet bepaalde vaardigheden bezitten waardoor ze zich van de anderen onderscheiden. De lijst met managementvaardigheden moet zodanig zijn dat het bedrijf zijn doelen bereikt en nieuwere hoogten bereikt, terwijl ook rekening wordt gehouden met de verwachtingen van verschillende organisaties en doelgroepen waaraan het bedrijf dient. Er zijn verschillende managementvaardigheden, waaronder technische, menselijke en conceptuele vaardigheden. Men moet al deze vaardigheden beheersen om de status van grote managementvaardigheden te bereiken.

De term 'management' is inderdaad een breed concept dat bestaat uit een breed scala aan gedachten en acties. Je bent misschien uitzonderlijk begaafd, zelfs een wonderkind, maar dat alleen is geen garantie voor succes, tenzij je leert een goede manager te worden. En de meest unieke dimensie van deze vaardigheid is dat zijn aanwezigheid misschien niet opvallend is, maar zijn afwezigheid echoot grotendeels. Effectieve managers oefenen de kunst van het evenwicht, zodat alle ideeën substantieel worden en alle acties betekenis krijgen.

Dus het is een zware klus, toch? Helemaal niet! Hier zijn 10 meest essentiële lijst met managementvaardigheden die je moet hebben om een ​​succesvolle manager te worden:

Lijst met managementvaardigheden

 1. Gevoel voor doelstelling en richting

Er is een heel eenvoudige vraag waar elke manager over moet nadenken: als u zelf een dubbelzinnigheid hebt over de taak die moet worden uitgevoerd, hoe kunt u deze dan effectief overbrengen op uw collega's? Om effectief te zijn, moet een persoon het object en de reikwijdte ervan duidelijk definiëren. Het is van essentieel belang dat zowel op korte als op lange termijn wordt nagedacht en dat strategieën worden bedacht om deze te bereiken. Toestemming van de groep en duidelijke communicatie zijn ook van het grootste belang bij het stellen van doelstellingen.

Zodra de bestemming is ingesteld, is het echte probleem om de reis levend te houden. Je moet ervoor zorgen dat je groep altijd neigt naar het gestelde doel. Groepsobject samenvoegen met persoonlijk object kan een onberispelijk hulpmiddel zijn om dit te waarborgen. Als de manager het pad duidelijk maakt, zullen cohesie en samenwerking zeker volgen.

 1. Communicatie en interpersoonlijke vaardigheden

Zoals vermeld in het vorige punt, is duidelijkheid van communicatie ongetwijfeld de sleutel tot succes. Het doel, samen met een exacte opsomming van de mogelijke alternatieve handelwijzen, moet aan de groep worden overgebracht. Het is vermeldenswaard dat het altijd nuttig is om een ​​directe en vrije stroom van communicatie in de hele organisatie te volgen. Dit zorgt ervoor dat het beoogde bericht op de meest effectieve manier wordt afgeleverd zonder enige wijziging en verstoring.

Ook moeten eventuele zorgen en risicovooruitzichten met de groep worden besproken om tot een consensus te komen, zodat positieve relaties tussen mensen worden opgebouwd.

 1. Emotionele intelligentie

Voor elke mens is emotionele stabiliteit en IQ essentieel, maar voor een manager escaleren de belangen veel verder! Emotioneel IQ betekent in feite dat je zelf situaties aankan. Het omvat aspecten als zelfbewustzijn, relatiebeheer en stressbestrijding, om er maar een paar te noemen. Het hebben en resoneren van een sterk zelfgevoel toont automatisch je innerlijke kracht om situaties recht te zetten. Het maakt niet uit hoe competent je bent, als je bijvoorbeeld op je werk blijft bezwijken door een recent verlies van een geliefde, kunnen mensen stoppen met naar je op te kijken voor mentoring en besluitvorming. Dus je moet je emoties altijd op afstand houden in een professionele omgeving en ze niet je mening laten vertroebelen.

 1. Besluitvormend vermogen

Het gevoel van keuze is wat het verschil drijft tussen een goede en een slechte beslissing. Goede besluitvorming vereist de mogelijkheid om rationeel te kiezen, vooral in een crisissituatie. De optimale beslissing is degene die maximaal werk tegen minimale kosten oplevert. Wanneer er even efficiënte alternatieve handelingsmogelijkheden beschikbaar zijn, pas dan uw eigen PFA-model aan en implementeer het:

 • Prioriteit : Weeg uw prioriteiten zorgvuldig af op basis van tijdsdruk
 • Haalbaarheid : zorg ervoor dat het gekozen actieplan zowel op korte als op lange termijn uitvoerbaar en levensvatbaar is
 • Analyse : Samen met de betrokken groep een conclusie trekken helpt altijd bij een betere besluitvorming. Kritisch denken en kosten-batenanalyse kunnen de dag altijd en overal besparen!

  Aanbevolen cursussen

  • Agile en Scrum Trainingscursussen
  • Bedrijfsanalyse met behulp van R Course
  • Volledige Business Case Writing Training
 1. Leiderschapsvaardigheden

Mark Yamell zei terecht: "Een leider is iemand die laat zien wat mogelijk is."

Om uit te blinken in management, moet je ernaar streven een goede leider te zijn. Leiderschap komt in alle vormen en vormen; het is niet beperkt tot alleen verbaal mentorschap, maar moet ook worden weerspiegeld in je acties. Een goede leider moet voorbeelden geven voor zijn collega's. Als de leider bijvoorbeeld gedisciplineerd en punctueel is, zou dezelfde gewoonte worden weerspiegeld in de mensen die hij inspireert. Ook is een duidelijke en holistische langetermijnvisie naast nederigheid en samenwerking van het grootste belang om mensen op jou te laten lijken als hun natuurlijke coach.

 1. Motiverende prikkels

In een routinematig werk kan monotonie zegevieren, wat kan leiden tot de ergste zonde in het streven van een manager: verlies van arbeidsproductiviteit. Het wordt dus noodzakelijk dat een manager een geweldige coach voor zijn team is om het betrokken en gedreven te houden. Maar wat zijn de beste hulpmiddelen voor motivatie? Welnu, beloningen en erkenning, zowel financiële als niet-financiële tellen veel. Ook als de leidinggevende op persoonlijk niveau begeleiding geeft, zal het algemene motivatieniveau hoog zijn. Het is een must om het team vertrouwen te geven in de doelen van de organisatie. Motivatie helpt in principe om de persoonlijke doelen van medewerkers te laten neigen naar organisatiedoelen. Een positieve energie houdt het enthousiasme van het team hoog en helpt bij het leveren van kwaliteitsoutput.

 1. Risico nemen

Het behoeft geen betoog dat elke concurrentieomgeving vraagt ​​om een ​​bepaald risiconiveau te observeren in afwachting van een hoger rendement, toch? De mogelijkheid om een ​​goed berekende beslissing te nemen, onderscheidt een goede manager van een goede. Een risico kan zowel monetair zijn, dat wil zeggen rechtstreeks van invloed zijn op omzet, omzet of winst, en niet-monetair, dat wil zeggen van invloed zijn op goodwill, klantrelaties, enz.

Een keuze tussen uitbreiding (toevoegen aan dezelfde productlijn) en diversificatie (introductie van een nieuwe productlijn) houdt bijvoorbeeld een risico-rendementsverhouding in en u moet uw middelen inzetten om te kiezen voor de meest efficiënte optie die meer rendement boven risico's weerspiegelt . Een manager moet genoeg durven nemen om toekomstige onvoorziene omstandigheden aan te nemen en tegen te gaan.

 1. dynamisme

De felle race om de beste te worden is in alle arena's begonnen. In deze razende concurrentie verandert het gezicht van de industrie snel. Globalisering, de komst van sociale media en snelle technologische upgrading hebben opgeroepen tot een volledige vernieuwing van de houding en aanpak in alle organisaties. Dus, het leren van nieuwe vaardigheden en het aannemen van vrij innovatieve en edgy oplossingen zou je nieuwe managementmantra moeten zijn. En zoals ze zeggen, delen is zorgzaam. Je moet ook je team voorzien van training en noodzakelijke begeleiding om hun vaardigheden en kennis te verbeteren om ze proactiever en productiever te maken. En het grote deel is dat dit een gevoel van empowerment geeft aan werknemers, waardoor de motivatie wordt verbeterd!

 1. Transparantie

De meest fundamentele stap in de ladder van managementsucces is transparant zijn met uw team. Je moet alles delen dat direct of indirect je teamgenoten aangaat en een gunstige omgeving onderhouden voor dialoog en overleg. En transparantie omvat niet alleen de goede dingen. Openlijk onthullen van de risico's en uw eigen angsten leidt altijd tot baanbrekende oplossingen voor zelfs de moeilijkste problemen. Maar het ontbreken ervan kan leiden tot dubbelzinnigheid en verwarring. Gebrek aan transparantie leidt ook tot geruchten. Bijvoorbeeld: als een arts in een ziekenhuis de exacte procedure van een medische ingreep deelt zonder de risico's en bijwerkingen te onthullen, kan dit op de lange termijn enorm schadelijk zijn.

 1. Feedback en dankbaarheid voor de lijst met managementvaardigheden

Een individu of een groep individuen is de essentie voor bestuurlijke actie, en daarom kan hun belang niet worden onderschat. Daarom vormt teambetrokkenheid de kern van de grote lijst met managementvaardigheden in het management. U moet een intern systeem van regelmatige feedback ontwikkelen, waarbij u uw mening, suggesties en beoordeling aan ondergeschikten moet aanbieden. Feedback werkt als een geweldig hulpmiddel voor motivatie en verbetert hun algehele prestaties. Het is ook van essentieel belang dat u de meningen van uw team en elk lid breed respecteert. Dit gaat een lange weg in het tonen van je persoonlijke gevoel van bescheidenheid en dankbaarheid, en telt veel voor interpersoonlijke relaties.

Afbeeldingsbron: pixabay.com

De lijst met essentiële managementvaardigheden zou een goede technische training in het veld en enige werkervaring omvatten, maar ook voldoende kennis van het onderwerp en praktische bruikbaarheid. Er moeten bepaalde onpersoonlijke vaardigheden zijn waarbij van een manager wordt verwacht dat hij het vertrouwen van de werknemers wint om een ​​goede werksfeer en werkcultuur te creëren.

Effectieve communicatieve vaardigheden zijn een must voor leidinggevend personeel, want het zorgt voor een goede informatiestroom binnen en buiten het bedrijf en het helpt bij het stimuleren van de economie en de status van een bedrijf. De manager moet het team van werknemers effectief leiden en hun capaciteiten verbeteren en hun taken stroomlijnen om de productiviteit te waarborgen.

De motiverende vaardigheden zijn ook een zegen voor een bedrijf. De belangrijkste van allemaal zijn de conceptuele vaardigheden. Het coherente gebruik van kennis, het vermogen om te analyseren en te strategiseren, het behalen van goede resultaten en het technisch en intelligent oplossen van verschillende problemen helpen de hogere doelen te bereiken. Over het algemeen is de manager de ruggengraat van een organisatie voor het succes van een bedrijf, afhankelijk van hoe goed het management is.

Aanbevolen artikelen

Hier zijn enkele artikelen die u zullen helpen om meer details over de managementvaardigheden te krijgen, dus ga gewoon door de link.

 1. Hoe analytische vaardigheden voor managementniveau te bouwen
 2. Topmanagement Sleutelvaardigheden om een ​​succesvolle manager te worden
 3. Top 10 belangrijke functies van Business Management-vaardigheden
 4. Wat zijn de voordelen van C # Array vs List
 5. Wat zijn geweldige analytische vaardigheden voor managementniveau