Introductie tot Soft Skills Project Manager

Soft Skill Project Manager weerspiegelt de relatie van een persoon met andere mensen door zijn karaktereigenschappen en interpersoonlijke vaardigheden. Het richt zich meer op wie mensen zijn, in plaats van op wat ze weten. Het maakt de werkomgeving te flexibel en gemakkelijker te beheren via subtiel gedrag en communicatie. Het omvat attributen zoals aanpassingsvermogen en flexibiliteit, en het omvat ook probleemoplossing, creatief denken, conflictoplossing, tijdbeheer en zelfmotivatie. Dit woord wordt door de werkgevers gebruikt om te verwijzen naar immateriële en niet-technische vaardigheden die bij de kandidaten worden ontdekt. Soms verwijzen mensen naar soft skills als overdraagbare vaardigheden of professionele vaardigheden, die veel minder gespecialiseerd zijn, maar beter aansluiten bij de algemene instelling en de persoonlijkheid van de kandidaat. Omdat soft skills meer persoonlijkheidsgestuurd zijn, houdt dit verband met onze attitudes en intuïties en is ze minder geneigd tot onze kwalificaties. Het is heel belangrijk om te overwegen wat onze soft skills zijn en voordat we naar een baan solliciteren, hoe we daar bewijs voor kunnen vinden. Dit is zeer waar voor zover afgestudeerde programmeurs worden beschouwd, en een van de goede voorbeelden daarvan is de projectmanager, voor wie overdraagbare vaardigheden en potenties prioriteit hebben boven professionele ervaring. En een demonstratie van zachte vaardigheden is gelijk aan het aantonen van potentie om vooruit te komen in de carrière van onze keuze.

Waarom zijn Soft Skills belangrijk?

Een zachte vaardigheid maakt onderscheid tussen de geschikte en de ideale kandidaten. Wat competitieve banenmarkten betreft, zoeken recruiters naar de mensen die efficiënt zijn om leiders te worden en de kwaliteit van leiderschap hangt af van soft skills. Dus, in dit geval zijn technische bekwaamheid en kennis op het domeingebied niet belangrijk. Het gaat hier om de vaardigheden van mensen, sociale vaardigheden, communicatieve vaardigheden, attitudes, sociale intelligentie en emotionele intelligentie, omdat deze vaardigheden mensen helpen om te werken en goed te presteren in een geschikte omgeving.

Wat zijn de belangrijkste soft skills?

Enkele pijlers van soft skills zijn:

1) Communicatie

Communicatie in soft skills is niet gericht op de lettergrepen of toespraken, maar hecht veel waarde aan de toon en stijl waarin de communicators met hun publiek spreken, de problemen en uitdagingen analyseren, zowel met collega's als met klanten. Het speelt ook een cruciale rol wat betreft de kwaliteit van leiderschap, aangezien van leiders wordt verwacht dat ze duidelijk en begrijpelijk omgaan.

2) Zelfmotivatie

Van een medewerker wordt verwacht dat hij 24 uur per dag initiatief neemt en positief werkt voor zijn organisatie, wat voor een medewerker van vitaal belang is. Deze kwaliteit vertoont niet alleen betrouwbaarheid en toewijding, maar het toont ook aan dat u zonder constant toezicht gemakkelijk efficiënt in een organisatiestructuur kunt passen.

3) Leiderschap

Het is een belangrijke pijler van zachte vaardigheden die weerspiegelt of we niet rechtstreeks anderen beheren. Leiderschap wordt belangrijker wanneer andere vaardigheden, zoals een positieve houding, het vermogen om anderen te motiveren in aanmerking worden genomen. Volgens een recent artikel in de Harvard Business Review van emotionele intelligentie goeroe Daniel Goleman stelt dat de vijf vaardigheden die de beste leiders onderscheiden van de gemiddelde leiders zelfbewustzijn, zelfregulering, motivatie, empathie, sociale vaardigheden, etc. zijn. veranderde veel wat de 'eenzame wolf' leiderschapsstijlen niet meer kan accepteren, eerder positieve energie, teambuilding, zorg, beloning, onderwijzen, beslissen, creëren is wat tegenwoordig veel belang wordt gehecht.

4) Zelfbewustzijn

Het is een van de zeer belangrijke onderdelen van zachte vaardigheden die in hoge mate wordt verwaarloosd. Het helpt niet alleen hoe verantwoordelijkheden voor eventuele fouten te aanvaarden, maar toont ook een bereidheid om te leren en vooruitgang te boeken. Daniel Goleman, de goeroe van emotionele intelligentie, identificeerde dat zelfbewustzijn in een driehoekige vorm bestaat uit emotioneel bewustzijn, nauwkeurige zelfevaluatie en zelfvertrouwen. Je kunt geen gelukkig en voorspoedig leven leiden zonder zelfbewustzijn.

5) Teamwerk

Het is als een basketbalteam dat samenwerkt voor een perfect schot, waarin elk lid van het team een ​​specifieke rol krijgt toegewezen om de taak met succes te voltooien. Hier scoorde een van de spelers de basket, maar het werd mogelijk gemaakt door de planning, samenwerking en coördinatie van alle mensen. Werkgevers zoeken naar die kandidaten die niet alleen in staat zijn om efficiënt met anderen samen te werken, maar ook begrijpen dat elke speler de kans krijgt om de bal te krijgen. Teamwerk omvat vaardigheden en gewoonten zoals:

a) Samenwerken.

b) Bijdragen aan groepen met ideeën.

c) Communicatie (zowel geven als ontvangen).

d) verantwoordelijkheidsgevoel.

e) Een gezond respect voor verschillende meningen, gewoonten en individuele voorkeuren.

f) Mogelijkheid om deel te nemen aan groepsbeslissing.

6) Vermogen om te werken onder druk- en tijdsbeheer

Er zijn veel banen die niet alleen deadlines vereisen, maar ook af en toe met hoge inzetten worden geconfronteerd. Recruiters belonen de kandidaten die een beslissende houding hebben, een onveranderlijk vermogen om helder en diep te denken en het vermogen om te compartimenteren en stress opzij te zetten. Tijdmanagement is zeer gerelateerd aan het vermogen om onder druk te werken, en ook binnen de deadlines. Werkgevers die in staat zijn om hun timings te beheren en taken te prioriteren, zijn de echte succesvolle managers.

7) Flexibiliteit

Je moet altijd kunnen voorspellen wat de volgende stap is en de flexibiliteit hebben om te evolueren. Aanpassingsvermogen en flexibiliteit zijn de twee kanten van dezelfde medaille. Elke dag is een nieuwe dag die een aantal veranderingen met zich meebrengt. Het kan een kleine zijn (een baan verlaten en bij een andere gaan) of een enorme (de geboorte van een kind). Het vermogen om het echte feit te accepteren en te veranderen naargelang de situatie moet flexibel zijn. Het is deze zachte vaardigheid die capaciteit en de bereidheid vraagt ​​om nieuwe vaardigheden te verwerven en nieuwe taken en uitdagingen aan te gaan.

8) Onderhandeling en conflictoplossing

Het is een vriendelijk gevecht, dat is verpakt in een positieve houding. Van elke werknemer wordt verwacht dat hij onderhandelt over salaris of ideeën en gedachten. Maar het grootste probleem waarmee de samenleving vandaag wordt geconfronteerd, is dat mensen inefficiënt zijn om goed te leren onderhandelen.

Technische vaardigheden en zachte vaardigheden vereist door een projectmanager

Lijst met vereiste zachte vaardigheden:

 1. Uitzonderingen beheren.
 2. Leidend.
 3. Besluitvorming.
 4. Beïnvloeden.
 5. Onderhandelen.
 6. Conflictoplossing.
 7. Kritieke probleemoplossing.
 8. Coördineren en communiceren.
 9. Motiveren.

Lijst met technische vaardigheden:

 1. Taken plannen.
 2. Voorbereiding van werkverdelingstructuren.
 3. Een kritisch pad vinden voor een project.
 4. Verdiende waarden berekenen.
 5. Budgetten berekenen.
 6. Opstellen van risicobeperkende plannen.
 7. Variantenanalyse.

Aanbevolen artikelen

Dit is een gids voor Soft Skills Project Manager geweest. Hier hebben we de belangrijkste vaardigheden, technische en zachte vaardigheden besproken die vereist zijn voor de projectmanager. U kunt ook onze andere voorgestelde artikelen doornemen voor meer informatie -

 1. Bouwprojectmanagement
 2. Kwaliteiten van een projectmanager
 3. Inleiding tot projectmanagement
 4. Wat is Agile Project Management?
 5. Verantwoordelijkheden van Project Manager