Wat is de Primavera en Primavera Tutorial?

Primavera is software die veel wordt gebruikt in de civiele techniek voor portfoliobeheer. Primavera werd ontwikkeld door Primavera Systems Inc. maar later werd het overgenomen door Oracle, dus het is correct om te zeggen dat Primavera eigendom is van Oracle. Primavera-software omvat een breed scala aan functionaliteiten zoals productbeheer, projectbeheer, portfoliobeheer, controlemogelijkheden en integratie met ERP-systemen zoals SAP. Hoewel Primavera veel wordt gebruikt in de civiele en bouwtechnische sector, biedt het ook de beste services in andere technische sectoren zoals de openbare sector en nutsbedrijven, defensie, olie- en gasindustrie, ruimtevaartindustrie, hightech en productie en IT-diensten . De Primavera-zelfstudie is een stapsgewijze handleiding of handleiding voor elke beginnende of ervaren professional in projectbeheer om hen te helpen het project efficiënt te beheren en de beste services te leveren. De Primavera P6-tutorial is de nieuwste versie van de Primavera-software uitgegeven door Oracle en gevolgd door de professionals op het gebied van projectbeheer.

Het identificeren van de projectvereisten en ondersteuning voor het project is de basis voor het succesvol voltooien van elk project. Het voorspellen van de projectvoorwaarden en andere factoren die van invloed zijn op het project, helpen bij het schatten van de projectinvesteringen en het budget van het project. Primavera helpt dus om het project van tevoren voor te bereiden door de geavanceerde projectplanning en andere projectraming te verstrekken, zodat het team van tevoren wordt voorbereid op eventuele wijzigingen in het project tijdens de uitvoering van het project. De software Primavera bestaat voornamelijk uit sjablonen die helpen bij de standaardisatie van de projectvereisten en werkt samen met andere ERP-systemen, geanalyseerd en ondersteund door een projectmanager die analyses uitvoert met verschillende referentieprojecten.

Wat is het doel van Primavera?

Primavera dient meerdere doeleinden op het gebied van projectmanagement, waaronder:

 • Primavera streeft naar het minimaliseren van de risico's die betrokken zijn bij het proces van het helpen van de organisatie door de mogelijkheid te bieden om lessen te trekken uit zowel het succes als het falen van het project en om van tevoren perfect voor het project te plannen. Primavera helpt de projectmanagers bij de analyse en budgetraming door de projectvoorspelling en talloze informatie met betrekking tot het project te verzamelen.
 • Primavera helpt om elke vorm van complexiteit te beheren tijdens de uitvoering van het project, beheert de coördinatie tussen de aannemers en de ontwerpers om dubbelzinnigheid of chaos op een later deel van het project te voorkomen. De software helpt bij het analyseren en bewaken van de verschillende uitvoeringsfasen tijdens het project en onderhoudt documentatie van de verschillende cases, projectvergelijkingen met grafieken en helpt bij het nemen van snelle beslissingen.
 • De software is zeer gebruiksvriendelijk omdat het een zeer interactieve interface biedt. Het biedt de beste oplossingen voor het hanteren en beheersen van de projectplanning. Het wordt geleverd met een breed scala aan tools voor verschillende doeleinden, zoals de Gantt in het geval van grafieken, resources, kostenhistogrammen, PERT-netwerkgrafieken en vooraf gedefinieerde raffinaderijen. Het geeft dus een zeer duidelijk en nauwkeurig inzicht in het projectrapport, zelfs voor zeer complexe projecten en vermindert veel waardevolle tijd die vervolgens voor andere vruchtbare taken kan worden gebruikt.

Primavera P6-zelfstudie

De Primavera P6-zelfstudie toont en toont voornamelijk hoe Primavera helpt bij het plannen, bewaken, besturen en rapporteren van een project. Het wordt gebruikt door de planningsingenieurs in het veld Bouw.

1) Planning

 • Het wordt gebruikt om een ​​project-basislijnprogramma te maken (ingesteld door de planningsmanager met de hulp van een site-planningsingenieur). Dit is het eerste programma dat wordt gebruikt om de daadwerkelijke volgorde van activiteiten te vinden die moeten worden uitgevoerd voor uitvoering op de site.
 • In primavera kunnen de middelen worden geladen voor activiteiten. Zo wordt het gemakkelijk om een ​​duidelijk inzicht te krijgen in het jaarlijkse, driemaandelijkse, maandelijkse, wekelijkse en dagelijkse programma van het project.
 • In zeer grootschalige projecten is deze informatie een voetstuk om de volgorde van activiteiten te kennen om vertraging en verstoringen in de uitvoering van het project te voorkomen.

2) Monitoring (eigendom van site Planning Engineer)

 • Nadat het initiële basisprogramma is ingesteld en afgerond, wordt het gemakkelijk om de projectuitvoering te bewaken en te begeleiden.
 • Het Baseline-programma kan nu in het programma worden ingesteld en kan worden gevolgd. Dit geeft de actuele update van de voortgang van het project.
 • Primavera is zeer efficiënt in vergelijking met andere software bij het toezicht op het project.

3) Regelen

 • In primavera is het heel eenvoudig om de kritieke en subkritische taken en activiteiten te bepalen en de Total Float, een free-float kan eenvoudig worden berekend met een klik op de knop. Daarom streeft Primavera ernaar het projectbeheer erg handig te maken voor de verantwoordelijke siteplanning.
 • Primavera wordt door de projectteamleden gebruikt voor projectevaluatie en planning van de projectactiviteiten. De schema's van het project worden vergeleken en gecontroleerd en er wordt opnieuw ingeroosterd als het project achterloopt op de geplande tijd. Primavera helpt de teamleden om de projectgegevens na aanpassing te voorspellen.

4) Rapportage

Primavera helpt bij het soepel rapporteren met behulp van ingebouwde rapportagesjablonen en formaten die kunnen worden aangepast volgens de rapportagevereiste.

Primavera Tutorial sleutelconcepten

Taakplanning is een zeer belangrijk kenmerk van Primavera P6. Er zijn enkele andere belangrijke attributen of concepten van primavera, waaronder te leveren producten, werkomvang van het project, tijdbeheer, budgetraming, middelen van het project, ongeacht of het personeel, grondstoffen of de betrokken technologie en aankoop van de middelen en andere projectvereisten zijn. Primavera helpt grote en grootschalige projecten af ​​te handelen met behulp van een breed scala aan tools en software voor projectbeheer.

Het helpt onsamenhangend te werken en biedt betere plannen en infrastructuurideeën die het projectbeheer eenvoudiger maken. Omdat alle activiteiten en taken van het project zijn gedocumenteerd in Primavera, helpt dit om het budget van het project te beheersen. Primavera is dus een cruciaal projectbeheertool dat helpt om het budget en de deadlines van het project te halen en de standaard voor projectbeheer te verbeteren. Het draagt ​​bij aan het succes van de organisatie door meerdere taken met slechts één muisklik te beheren en dus de beslissing te vergemakkelijken- maakproces.

Aanbevolen artikelen

Dit is een handleiding voor Primavera Tutorial geweest. Hier bespreken we de Purpose, Primavera P6 Tutorial samen met de Key Concepts van Primavera Tutorial. U kunt ook onze andere voorgestelde artikelen doornemen voor meer informatie -

 1. Primavera Project Management
 2. Primavera Capital
 3. Primavera vs MS-Project
 4. Primavera-software
 5. Gids voor Primavera-certificering