Principes van Lean Six Sigma

De geglobaliseerde dynamische omgeving van vandaag vereist een hoog concurrentievermogen en digitaal beïnvloed voor de potentieel duurzame groei van het bedrijf. Dit concurrentievoordeel vereist dus het volgen van enkele managementbenaderingen om de prestaties of productiviteit te stimuleren. Lean Six Sigma-aanpak is een van de managementbenaderingen die met succes wordt geïmplementeerd in vele sectoren en industrieën zoals informatietechnologie, telecommunicatie, FMCG, gezondheidszorg, dienstensector, financiën, enz. Om processen om te zetten in processen voor bedrijfsbeheer. De integratie van lean en six sigma zorgt voor een uitzonderlijke verbetering van een prestatie zoals werknemersbetrokkenheid en betrokkenheid bij klanttevredenheid. In dit onderwerp gaan we meer te weten komen over de principes van Lean Six Sigma.

ASQ (American Society for Quality) verklaart: "Lean Six Sigma is een op feiten gebaseerde, datagestuurde filosofie van verbetering die defectpreventie waardeert boven defectdetectie". Deze twee benaderingen zijn gecombineerd om een ​​effectief hulpmiddel te vormen om bedrijfsprocessen te verbeteren. Het lean-principe richt zich op de reductie en eliminatie van verspilling en six sigma legt de nadruk op variatie-reductie in verspilling.

Wat is Lean?

Om duurzaamheid te garanderen in de onvoorspelbare, snel veranderende economie van vandaag, moeten de industrieën het afval verminderen of minimaliseren en de klantwaarde maximaliseren. Lean is een systematische aanpak die ervoor zorgt dat verspillende stappen in het proces worden verwijderd en alleen stappen met toegevoegde waarde worden genomen die de processen stroomlijnen, de productiekosten verlagen en onnodig afval verminderen. De verspillende stappen zoals overproductie, defecten van product of diensten, onbewerkte inventaris, extra verwerking, niet-herkend talent, onnodige transportkosten, lang wachten op apparatuur en onnodige beweging van personeel of gereedschap, enz. Verhogen de productiekosten die leiden tot ontevredenheid van de klant als gevolg aan de buitensporige prijs van het ultieme product of de ultieme service. Dat is de reden waarom de industrieën een lean management aanpak moeten hanteren die een continue keten van verbeteringen bevordert.

Het helpt bij

 • verbetering van de levertijd van producten of diensten.
 • verkleinen van de kans op defecten.
 • verkorten van de cyclustijd van het proces.
 • optimalisatie van belangrijke verbeteringen
 • vermindering van de verspilling van inventaris.

Enkele belangrijke tools voor een lean-aanpak zijn VSM (value stream mapping), Kaizen (continue verbetering), Kanban, Gemba (Go & See), JIT (Just in Time), Poke Yoke, etc. die industrieën kunnen gebruiken voor het elimineren van verspilling.

Wat is Six Sigma?

Six Sigma helpt de eindkwaliteit van het product te verbeteren en zorgt voor minimale kwaliteitsvariaties. Het is een methode voor statistische kwaliteitscontrole (SQC) en een gegevensgestuurde probleemoplossende methode die 3, 4 defecten per miljoen output-eenheid garandeert. Six-Sigma wordt ook gedefinieerd als een meting van de procesprestaties waarbij voortdurend wordt gestreefd naar het bereiken van het uiteindelijke doel van six sigma door de defecten in kwaliteitscontrole te verminderen.

Sigma-niveauDefecten per miljoenOpbrengst
63.499, 99966%
523099, 977%
4621099, 38%
366.80093, 32%
2308.00069, 15%
1690.00030.85%

Er zijn twee soorten statistische methoden om het kwaliteitsniveau te verbeteren door de variabiliteit te verminderen. Deze methoden zijn - DMAIC (D- Define, M- Measure, A- Analyse, I- Improve, C- Control), DMADV (D- Define, M- Measure, A- Analyse, D- Design, V- Verify). Six Sigma DMAIC-benadering wordt gebruikt voor het bestaande proces; anderzijds wordt bij het ontwerpen van een nieuw proces DMADV gebruikt.

Principes van Lean Six Sigma-methodologie

Elke bedrijfsleider optimaliseert de workflow stroomlijnt en elimineert onnodige of repetitieve taken om de workflow efficiënt en effectief uit te voeren. De combinatie van lean filosofie en statistische benadering van six sigma is het verminderen van verspilling en variatie van kwaliteitscontrole.

Om het beste resultaat te produceren, kunnen de volgende principes van lean six sigma (LSS) worden overwogen.

 1. Focus op klant: een van de meest verstandige bedrijfsadviezen van experts dat klanttevredenheid het ultieme doel van elk bedrijf is. Door belang te hechten aan de behoeften van de klant, kan een bedrijf de kwaliteit van zijn producten of diensten verbeteren. Alles draait immers om de meningen van klanten. Voordat er ingrijpende of kleine wijzigingen in product of service worden doorgevoerd, is het de primaire doelstelling om de kwaliteitsnorm vast te stellen en te handhaven die de markt of de klant vereist.
 1. De oorzaak achterhalen: het is essentieel om de oorzaak te achterhalen voor de volledige realisatie van het eigenlijke werkproces. Om dit te behalen
 • Bedrijfsleiders moeten een goed begrip hebben van de reden voor gegevensverzameling en wat voor soort gegevens worden verzameld.
 • Breng een gestandaardiseerd gegevensverzamelsysteem tot stand.
 • Zorg voor nauwkeurige communicatie.
 • Zorg voor een nauwkeurig meetsysteem.

Na het verzamelen van gegevens is het de primaire taak om te bepalen of de gegevens het doel zullen bereiken of moeten worden gewijzigd. Indien nodig moeten de gegevens worden verbeterd om het proces te optimaliseren door te focussen op de oorzaak met een kleine (incrementele) variatie.

 1. Variatie elimineren: Na het vinden van de hoofdoorzaak van variatie, is het nu tijd om manieren te vinden om deze te elimineren, wat alleen maar afval is in het proces. De bedrijfsmanager moet zeer proactief zijn om de variatie te identificeren en onmiddellijk actie te ondernemen om deze te elimineren. Het stroomlijnen of uitroeien van die variaties is de ultieme manier om het proces afvalvrij en effectief te maken.
 2. Teamwerk: de bedrijfsleiders en teamleden moeten duidelijke kennis hebben van lean six sigma-processen. De leden van het team moeten getraind zijn in zes sigma-methoden, waaronder meetmethode en verbeteringstools. Bovendien moet elk lid van het team zijn of haar communicatievaardigheden verbeteren, zodat hij of zij efficiënt kan dienen of communiceren met de klanten en collega's.
 3. Creëer een cultuur van flexibiliteit en responsief: Lean Six Sigma (LSS) vereist altijd positieve verandering. Dat is de reden waarom elke verandering in het proces in het begin duidelijk onder de werknemers moet worden gecommuniceerd en hen zelfs moet motiveren om de verandering professioneel te ontvangen.

Zich vastklampen aan enige vorm van defect of inefficiënt proces of functie is niet acceptabel in LSS; hoewel de verandering in de processor in het beheer soms een uitdaging wordt, moet de defecte worden verfijnd of verwijderd voordat het duidelijk wordt.

Daarom kunnen we samenvatten dat de geïntegreerde aanpak van lean six sigma helpt bij het verbeteren van de procesefficiëntie, het verhogen van het gebruik van middelen, het verbeteren van de klanttevredenheid aanzienlijk met de verbetering van de toegenomen winst en het beperken van de kosten. Zowel de verbetering als de processen gaan hand in hand om de verbetering van bestaande processen te impliceren.

Aanbevolen artikelen

Dit is een leidraad geweest voor Lean Six Sigma Principles. Hier hebben we de principes van Lean Six Sigma-methodologie besproken. U kunt ook onze andere voorgestelde artikelen doornemen voor meer informatie -

 1. Concept van Six Sigma
 2. 20 Lean Six Sigma Green Belt-certificering
 3. Project Management Methodologie
 4. Top 5 Lean tools Six Sigma Concepts