Definitie van Best Practices in Project Management

Het beheren van een project kan een gruwelijk proces zijn als de beste werkwijzen niet worden gevolgd. Of het nu om een ​​project gaat, men moet projectmanagementmethoden en -technieken toepassen om het met succes af te leveren. In dit onderwerp gaan we meer te weten komen over Best Practices in Project Management.

Lijst met best practices in projectmanagement

Hier zijn enkele praktische tips die u helpen bij het effectief beheren van uw project:

1) Vaststellen van doelstellingen voor het project -

 • De eerste en belangrijkste stap bij het beheren van een project is duidelijk op de hoogte zijn van de doelstellingen van het project.
 • Voordat u aan het project begint te werken, moet u ervoor zorgen dat ze een duidelijk en concreet begrip hebben van de reikwijdte en doelstellingen van het project, omdat ze daarmee de hoeveelheid werk die moet worden gedaan, kunnen bepalen en inschatten hoeveel tijd nodig zijn om het te voltooien.
 • Ook moeten de stakeholder en de projectmanager op dezelfde pagina zijn voor het begrijpen van het project.

2) Definiëren van de te leveren producten

 • Nadat u de projectdoelstellingen hebt vermeld, gaat u verder met het definiëren van de te leveren producten voor het project en laat u het ook door de belangrijkste belanghebbenden beoordelen om ervoor te zorgen dat zij akkoord gaan met wat is aangenomen.
 • Veel werk zou kunnen worden gedaan, maar wat als het niet is wat wordt verwacht door de belanghebbenden, daarom is het erg belangrijk om te weten welke resultaten van het project worden verwacht, zodat u uw tijd kunt besparen en alleen de vereiste kunt doen.
 • De te leveren producten moeten worden genoteerd en gedeeld met iedereen die in het project werkt, zodat zij hun best kunnen doen om ze correct te produceren zoals gespecificeerd.

3) Projectplanning -

 • De planning van het project wordt meestal gedaan door de projectmanager. De projectmanager moet bij de belanghebbenden zitten om te beslissen over de begroting van het project, de benodigde middelen en mensen om eraan te werken.
 • Nadat het team is voltooid, moet de projectmanager het plan met de teamleden bespreken om er inzicht in te krijgen en samen een schatting maken van de inspanningen die elk van hen nodig heeft om een ​​werkkalender voor het hele team te maken en dit vervolgens te delen met de stakeholders ook.
 • Het maken van een werkkalender zou enorm helpen om de voortgang van het project in de gaten te houden volgens de vastgestelde tijdlijn en ook de werkuren voor elk individu in het project te berekenen, zodat ze inzicht hebben in hoeveel werk moet worden gedaan door hen en in hoeveel tijd.

4) Regelmatig communiceren met het team -

 • Alleen het maken van een plan voor het project is niet voldoende om ervoor te zorgen dat het wordt uitgevoerd, de projectmanager moet regelmatig met het team communiceren om te begrijpen hoeveel werk is gedaan en ook of het in overeenstemming is met wat nodig is door hen te leveren.
 • Er moet effectieve communicatie zijn tussen de projectmanager en de teamleden en ook de belanghebbenden, zodat iedereen zich bewust is van zijn verantwoordelijkheden en de juiste activiteiten uitvoert zoals aan hem is toegewezen om het project soepel te laten verlopen.

5) Volgen van de voortgang van het project -

 • Na de start van het project moet u de voortgang van het project bijhouden om te controleren of alles volgens de werkkalender wordt uitgevoerd of niet.
 • Als enige vorm van afwijking wordt opgemerkt, moet deze worden opgevangen en ook aan de belanghebbenden worden meegedeeld, zodat passende maatregelen kunnen worden genomen om het project op tijd weer op schema te krijgen.
 • Er kunnen ook wijzigingsverzoeken zijn in de loop van het project als de stakeholders van gedachten veranderen en daarom moet het team bereid zijn om hiermee om te gaan. Niet alle wijzigingsverzoeken konden worden aanvaard zonder nadelige gevolgen voor de levertijd van het project of de budgetraming.
 • Daarom moet de manager verstandig de beslissing nemen om ze op te nemen of niet. Door deze wijzigingsverzoeken effectief te beheren, kan het project soepel verlopen en op tijd worden opgeleverd.

6) Risicobeheer -

 • Risicobeheer is essentieel voor elk project en de projectmanager moet er bedreven in zijn. Niemand kan garanderen welke risico's in de loop van het project kunnen ontstaan ​​en als er vooraf geen planning is gemaakt om deze aan te pakken, kan dit leiden tot vertraging in de oplevering van het project en kan het ook de kosten van het project verhogen. Het niet effectief omgaan met het risico kan ook leiden tot het mislukken van het project.
 • Het team moet van tevoren klaar zijn met de alternatieven voor de risico's die specifiek kunnen zijn voor hun project, dus als het zich op tijd voordoet, hoeven ze geen tijd te verspillen aan het opstellen van een plan om ermee om te gaan en kunnen ze direct beginnen met werken aan de alternatief. Op deze manier kunnen ze ervoor zorgen dat het project nog steeds op tijd wordt opgeleverd en kosteneffectief is.

Conclusie - Best Practices in Project Management

Projecten kunnen van een ander soort zijn en vereisen daarom specifieke managementtechnieken om het project op tijd succesvol te voltooien. Maar het volgen van de bovengenoemde best practices zou zeker helpen bij het bereiken van de succesvolle voltooiing van het project. Dit zijn enkele basis- en generieke werkwijzen die kunnen worden toegepast op alle soorten projecten om ze met succes te realiseren.

Aanbevolen artikelen

Dit is een gids voor Best Practices in Project Management. Hier bespreken we de lijst met best practices in projectmanagement. U kunt ook onze andere voorgestelde artikelen doornemen voor meer informatie -

 1. Agile Project Management Tools
 2. Project Management Teamwerk
 3. Scrum Principles
 4. Communicatie in projectmanagement