NIET in Excel

NIET-functie is een ingebouwde functie die is gecategoriseerd onder de logische functie, de logische functie werkt onder een logische test. Het wordt ook wel Booleaanse logica of functie genoemd. Booleaanse functies worden meestal gebruikt in combinatie met of in combinatie met andere functies, met name samen met voorwaardelijke testfuncties ('ALS' FUNCTIE), om formules te maken die meerdere parameters of criteria kunnen evalueren en gewenste resultaten kunnen produceren, afhankelijk van die criteria. Het wordt gebruikt als een individuele functie of als onderdeel van de formule samen met andere Excel-functies in een cel. EG met EN, ALS & OF-functie. Het retourneert de tegenovergestelde waarde van een gegeven logische waarde in de formule, de functie NIET wordt gebruikt om een ​​logische waarde om te keren. Als het argument ONWAAR is, wordt WAAR teruggegeven en vice versa.

Opmerking: gebruik de functie NIET als u zeker wilt zijn dat een waarde niet gelijk is aan één specifieke of specifieke waarde

Het is een werkbladfunctie, het wordt ook gebruikt als onderdeel van de formule in een cel samen met andere Excel-functies

  • Indien gegeven met de waarde WAAR, retourneert de functie Niet ONWAAR
  • Indien gegeven met de waarde ONWAAR, retourneert de functie Niet WAAR

NIET formule in Excel

Hieronder staat de NOT-formule in Excel:

= NIET (logisch) logisch - Een waarde die kan worden geëvalueerd als WAAR of ONWAAR

De enige parameter in de NIET-functie is een logische waarde.

De logische test of het argument kan direct worden ingevoerd of kan worden ingevoerd als een verwijzing naar een cel die een logische waarde bevat en retourneert altijd alleen de Booleaanse waarde ("WAAR" OF "ONWAAR").

Hoe de NIET-functie in Excel te gebruiken?

NIET-functie in Excel is heel eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken. Laten we nu eens kijken hoe de functie NIET te gebruiken in Excel met behulp van enkele voorbeelden.

U kunt deze NIET-functie Excel-sjabloon hier downloaden - NIET-functie Excel-sjabloon

Voorbeeld # 1 - Excel NIET-functie

Hier wordt een logische test uitgevoerd op de gegeven set waarden (studentenscore) met behulp van de NIET-functie. Hier wordt gecontroleerd welke waarde groter is dan of gelijk is aan 50 .

In de tabel hebben we 2 kolommen, de eerste kolom bevat de studentenscore en de tweede kolom is de logische testkolom, waarbij de functie NIET wordt uitgevoerd

Resultaat: het zal de omgekeerde waarde retourneren als de waarde groter is dan of gelijk is aan 50, dan zal het ONWAAR retourneren en als het kleiner is dan of gelijk aan 50, zal het WAAR retourneren als uitvoer.

Het resultaat is als volgt:

Voorbeeld # 2 - De NIET-functie gebruiken met ISBLANK

logische test wordt uitgevoerd op de H5 & H6-cellen met behulp van de NIET-functie samen met ISBLANK-functie, hier wordt gecontroleerd of cellen H5 & H6 leeg zijn OF de NIET-functie niet samen met ISBLANK gebruiken in excel

UITGANG zal WAAR zijn.

Voorbeeld # 3 - NIET-functie samen met de functie "ALS" en "OF"

Hier wordt de kleurcontrole voor de auto's uitgevoerd, in de onderstaande tabel met behulp van de NIET-functie samen met de functie "als" en "of"

Hier moeten we de kleur "WIT" of "ROOD" uit de gegeven set gegevens sorteren

= ALS (NIET (OF (H11 = "ROOD", H11 = "WIT")), "x", "") formule wordt gebruikt

Deze logische voorwaarde wordt toegepast op een kleurenkolom met elke auto met de kleur "ROOD" of "WIT",

als de voorwaarde waar is, wordt deze leeg als uitvoer,

indien niet waar dan zal het x als uitvoer retourneren

Voorbeeld # 4 - WAARDE! Fout

Het doet zich voor wanneer het opgegeven argument geen logische of numerieke waarde is.

Stel dat we een bereik geven in het logische argument

Selecteer het bereik C22: D22 in het logische argument ie = NOT (C22: D22)

een functie retourneert een foutwaarde #WAARDE omdat de functie NIET geen bereik toestaat en alleen een logische test of argument of één voorwaarde kan aannemen.

Voorbeeld 5 - NIET-functie voor een lege cel of blanco of "0"

Een lege cel of blanco of "0" wordt als onwaar behandeld. Daarom retourneert de functie "NIET" WAAR

Hier in de cel "I23" is de opgeslagen waarde "0", stel dat als ik de functie "NIET" toepas met een logisch argument of waarde als "0" of "I23", de uitvoer WAAR is.

Voorbeeld # 6 - NIET-functie voor decimalen

Wanneer de waarde decimaal is in een cel

Stel dat als we het argument als decimalen nemen, dat wil zeggen stel dat als ik de functie "NIET" toepas met een logisch argument of waarde als "225.25" of "c27", de uitvoer ONWAAR is

Voorbeeld # 7 - NIET-functie voor negatief nummer

Wanneer de waarde een negatief getal in een cel is

Stel dat als we het argument als een negatief getal nemen, dat wil zeggen als ik de functie "NIET" met logisch argument of waarde als "-4" of "H27" toepas, wordt de uitvoer ONWAAR

Voorbeeld # 8 - Wanneer de waarde of referentie Booleaanse invoer in NIET-functie is

Wanneer de waarde of verwijzing Booleaanse invoer ("WAAR" OF "ONWAAR") in een cel is.

Hier in de cel "C31" is de opgeslagen waarde "WAAR", stel dat als ik de functie "NIET" toepas met logisch argument of waarde als "C31" of "WAAR", de uitvoer ONWAAR is. Het is andersom als het logische argument "ONWAAR" is, dwz NIET de functie retourneert de waarde "WAAR" als uitvoer

Aanbevolen artikelen

Dit is een gids voor NIET-functie geweest. Hier bespreken we de NOT-formule en het gebruik van de NOT-functie samen met praktische voorbeelden en downloadbare Excel-sjablonen. U kunt ook onze andere voorgestelde artikelen doornemen -

  1. 20 Microsoft Excel-snelkoppelingen
  2. Hoe Excel FV-functie te gebruiken?
  3. Gebruik van de LOOKUP-functie in Excel
  4. Hoe Microsoft Excel-vaardigheden te gebruiken?

Categorie: